Wednesday, 22 August 2012

California Sunset

photography:Vasil Germanov
styling:Vasil Bozhilov
12mag.net

Tuesday, 14 August 2012

Ivophotography:Vasil Germanov

Wednesday, 8 August 2012

As the Boys
photoraphy:Vasil Germanov
styling:Vasil Bozhilov
12mag.net

Saturday, 4 August 2012

Grazia_August


photography:Vasil Germanov
styling:Huben Hubenov

Thursday, 2 August 2012

Nikola_Max_b&w version
photography:Vasil Germanov
styling:Huben Hubenov