Tuesday, 27 March 2012

Maria_03-12

photography:Vasil Germanov
styling:Huben Hubenov
12mag.net

Friday, 23 March 2012

Martina_03_12


photography:Vasil Germanov
styling:Armaveni Stoyanova

Friday, 16 March 2012

Amica_cover_mart_12


photography:Vasil Germanov

Thursday, 15 March 2012

Xoan
photography:Vasil Germanov
styling:Huben Hubenov
12mag.net

Monday, 5 March 2012

Eva_fashion_03_12photography:Vasil Germanov
styling:Liljana Gergishanova